Байланыстар

Деректемелер:

«KazAeroSpace» ЖШС

Қазақстан Республикасы,

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы,

Қабанбай батыр даңғылы, 53,

13 блок, 12 кабинет

БСН 150840015422

БСК HSBKKZKX

Банк: «Халық Банкі» АҚ